Wydawnictwo Fortes
64-200 Wolsztyn
ul. Lipowa 18A / Karpicko
GSM. +48 602 101 190
tel./fax +48 68 347 34 73
fortes@poczta.onet.pl